RODZINA POECILIIDAE
PIĘKNICZKOWATE

Interesujące nas ryby żyworodne z tej rodziny zostały zaliczone do podrodziny Poeciliinae. Występują w południowej części Ameryki Północnej, w Ameryce Środkowej i Południowej, zostały także sztucznie introdukowane do wód wszystkich kontynentów. Zamieszkują różnorodne środowiska: strumienie, rzeki, wody stojące oraz słonawe. Żyją w gromadach, także wielogatunkowych. Osiągają niewielkie rozmiary, często też charakteryzują się ładnym ubarwieniem i dużą jego zmiennością. Z tych względów wiele gatunków trafiło do hodowli akwaryjnej.
Ryby z podrodziny Poeciliinae są jajożyworodne - nie składają ikry. Samce są zwykle mniejsze od samic, bardziej kolorowe, ich płetwa odbytowa może być przekształcona w narząd kopulacyjny - gonopodium. Po zaplemnieniu wewnętrznym samice wielu gatunków mają zdolności magazynowania i przechowywania plemników przez dłuższy okres, dzięki temu zapłodnienie jaj może nastąpić bez obecności samca. Rozwijają się one w ciele samicy około 4-6 tygodni, po tym okresie następuje poród. Niektóre gatunki mnożą się bardzo szybko i łatwo, co umożliwiło wyhodowanie wielu odmian różniących się barwą, kształtem, wielkością itp.
Przyjmują chętnie każdy pokarm, z reguły w diecie niezbędne są pokarmy roślinne.