RODZINA ANABLEPIDAE
CZWOROOKOWATE

Rodzina obejmuje tylko trzy rodzaje: stosunkowo stabilny rodzaj Anableps, rodzaj Jenynsia (od lat 90. ubiegłego stulecia kilkakrotnie rewidowany i opisywany, w następstwie czego uznano wiele nowych gatunków), oraz rodzaj Oxyzygonectes, który z punktu widzenia systematyki jest bardzo dyskusyjny i jest przedmiotem dalszych badań.

Zobacz:
© Dr Roman Slaboch
Z języka czeskiego tłumaczył © Wojciech Zięba