KOLEJNE NOWE MIECZYKI
Xiphophorus mixei i monticolus

Dostałem od kolegi wiadomość o dwóch nowych gatunkach mieczyków, co po raz kolejny potwierdza, że rodzaj Xiphophorus jest w centrum zianteresowań systematyków, którzy z niego "wycisną" tyle nowych gatunków, ile się tylko da.


Xiphophorus mixei
Chodzi o Xiphophorus mixei (Kallman, Walter, Morizot & Kazianis, 2004)
(Mixe - szczep indiański, żyjący pierwotnie w wsiach wzdłuż Rio del Sol oraz Rio Jaltepec - gdzie aktualnie występuje ten gatunek)


Xiphophorus monticolus
oraz Xiphophorus monticolus (Kallman, Walter, Morizot & Kazianis, 2004)
(monticola - z łac.: mieszkaniec gór).

Dla przeciętnego akwarysty jest to z pewnością informacja interesująca, ale ta pogoń za nowymi gatunkami nie ma dla niego żadnego znaczenia, gdyż oba te gatunki są (przynajmniej według na razie niezbyt dobrych fotografií) niemal identyczne z X. clemenciae oraz X. helleri.
Oba nowe gatunki mieczyków, X. mixei oraz X. monticolus, zostały opisane na podstawie egzemplarzy z dorzecza górnego toku Rio Jaltepec (Rio Aguacatengo, Rio Uxpanapa, Rio Coachapa, Rio Las Cuevas, Rio Paquital, Rio Chalchijapan, Rio Junapan, Rio del Sol, Rio Polvora, Rio Verde, Rio Escolapa), głównego dopływu Rio Coatzacoalcos. Nowe gatunki są na części terytorium swego występowania .......sympatrické (żyją na tych samych stnowiskach) z X. clemenciae oraz X. helleri (ale także z platkami X. maculatus i X. xiphidium). Analizy ....morfometryczne i molekularne wykazały, że oba nowe gatunki są najbliżej spokrewnione z X. clemenciae, należą więc do ....kladogramu między mieczykami "północnymi" (podczas gdy X. helleri jest zaliczany do mieczyków "południowych"). Stosunki ewolucyjne tych dwóch nowych gatunków są na razie dyskusyjne.
Xiphophorus clemenciae (Alvarez, 1959), dzięki występowaniu na ograniczonym terenie, był już od swego odkrycia uważany za gatunek zasługujący na szczególną uwagę. Aż do niedawna był znany tylko z trzech stanowisk w dorzeczu Rio Coatzacoalcos (Rio Sarabia, Isthmus of Tehuantepec, Rio Coatzacoalcos). Studia zoogeograficzne obecnie wykazały, że ten gatunek jest stosunkowo szeroko rozpowszechniony i liczny, ale ograniczony do płaskowyżów w górnym toku wspomnianej Rio Coatzacolacos, gdzie na wilu stanowiskach zastępuję pospolitego X. helleri.
LITERATURA
  • Kallman, D.K, Walter B.R., Morizot C.D., Kazianis D.: Two New Species of Xiphophorus (Poeciliidae) from the Isthmus of Tehuantepec, Oaxaca, Mexico, with a Discussion of the Distribution of the X. clemenciae Clade; The American Museum of Natural History, NY 2004, Number 3441, 34 pp.

  • © Dr Roman Slaboch
    Z języka czeskiego tłumaczył © Wojciech Zięba    LINKI