EWOLUCJA ŻYWORODNOŚCI WŚRÓD RYB (PISCES)
The evolution of viviparity in fishes (Pisces)

ANNA PECIO
Zakład Anatomii Porównawczej, Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński
ul. R. Ingardena 6
30-060 Kraków
(PRZEGLĄD ZOOLOGICZNY, XLV, 1-2 (2001): 29-47)

Wsród ryb występuje niezwykła różnorodność sposobów reprodukcji. Żyworodność rozwinęła się niezależnie w wielu grupach ryb chrzęstno- i kostnoszkieletowych. Przystosowanie zarówno ze strony matki jak i embrionu do żyworodności są krańcowo różne i obejmują organy rozrodcze samic (jajowód, macica, nabłonek wewnętrzny jajnika i pęcherzyki jajnikowe) oraz specjalizację nabłonka tkanek zewnętrznych, nabłonka jamy gębowej, skrzeli i nabłonka jelit embrionu w kierunku wymiany gazowej i transportu substancji odżywczych. Wielorakie pochodzenie adaptacji do żyworodności wśród ryb może być jednym z najlepszych przykładów plastyczności ewolucyjnej wśród kręgowców.

   Spis treści
3. Ryby chrzęstnoszkieletowe (Chondrichthyes)
4. Ryby kostnoszkieletowe (Teleostei)