NASZE CELE

Hodowla dzikich gatunków ryb żyworodnych jest zaniedbaną dziedziną akwarystyki polskiej. Przeciętny akwarysta czy sprzedawca zna zaledwie kilka najczęściej hodowanych gatunków, i to nie w formie występującej w naturze, ale wyhodowanej w niewoli, zwykle niezbyt podobnej do dzikiej formy wyjściowej.
W wielu krajach istnieją stowarzyszenia miłośników dzikich ryb żyworodnych, co przyczynia się do znacznego rozwoju ich hodowli, wprowadzenia do akwariów dziesiątków nie znanych w Polsce gatunków, a nawet podejmowania specjalistycznych programów hodowlanych, mających na celu zachowanie gatunków zagrożonych, których wśród ryb żyworodnych jest bardzo wiele, czy reintrodukcję na pierwotne miejsca występowania tych gatunków, które już w naturze wyginęły, ale przetrwały w hodowli akwaryjnej.
Nasze cele są skromniejsze. Chcemy, aby nasz serwis budził zainteresowanie hodowlą ryb żyworodnych i przyczyniał się do jej rozwoju poprzez:
  • gromadzenie w jednym miejscu jak największej ilości wartościowych i kompetentnych informacji o żyworódkach, w tym doświadczeń hodowców;
  • katalogowanie gatunków hodowanych w Polsce;
  • stworzenie bazy hodowców i możliwości wzajemnego kontaktu pomiędzy nimi;
  • pozyskiwanie nowych akwarystów dla hodowli ryb żyworodnych;
  • rozpowszechnienie wśród akwarystów jak największej ilości gatunków ryb żyworodnych w ich dzikiej formie;
  • koordynowanie hodowli w taki sposób, aby w polskich akwariach utrzymały się także gatunki niekomercyjne;
  • tworzenie środowiska ludzi zainteresowanych dzikimi żyworódkami i ich hodowlą.
  • Niektóre z tych celów można oczywiście realizować również poza serwisem internetowym, np. w swoim środowisku. Wszystkie osoby o podobnych zainteresowaniach zapraszamy do współpracy, także akwarystów, którzy hodują choćby jeden gatunek ryb żyworodnych w jego formie naturalnej. Nie chodzi nam o rekordy hodowlane, ale o zwyczajną, hobbystyczną akwarystykę, która dostępna jest dla każdego.